Cradle to Cradle CertifiedTM

De Cradle to Cradle CertfiedTM Product Standard ondersteunt ontwerpers en producenten via een continu verbeteringstraject. Het traject bestaat uit op vijf kwaliteitscategorieën – gezonde materialen, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en carbon management, watergebruik en sociale verantwoordelijkheid. Een product behaalt voor elke categorie een bepaald niveau —Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het laagst behaalde niveau bepaalt de gehele productscore

.

Wat maakt producten duurzaam?

Gezonde materialen

Ken elk materiaal en chemische component in je product en optimaliseer naar de impact van deze materialen op de gezondheid van mens en milieu.

 • Onderzoek, samen met het C2C Platform, de volledige samenstelling van uw product.
 • Werk samen met uw toeleveranciers om elk materiaal en chemisch ingrediënt in kaart te brengen.
 • Arche, EPEA of MBDC internationaal gerenommeerde specialisten in humane en ecotoxiciteitsanalyses onderzoeken de ingrediënten.
 • Optimaliseer, met deze kennis, de samenstelling van uw product.

Hergebruik van materialen

Ontwerp producten op basis van materialen die in gesloten kringlopen kunnen voortbestaan.

 • Maximaliseer het percentage hernieuwbare materialen of gerecycleerd materiaal in een product.
 • Maximaliseer het percentage materialen die veilig hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd kunnen worden aan het einde van de levensduur van het product.
 • Optimaliseer je product voor een technische of een biologische kringloop.

Hernieuwbare energie en CO2 uitstoot

Mik op een toekomst waarin alle productie wordt aangedreven door 100% schone, hernieuwbare energie.

 • Gebruik hernieuwbare energie en compenseer je koolstofemissies tijdens de productie.

Waterbeheer

Schoon water is een kostbare hulpbron en een essentieel mensenrecht.

 • Beheers je lokale impact op het water door je industriële activiteiten.
 • Identificeer, beoordeel en optimaliseer al je industriële chemicaliën in het effluent van je productiefaciliteit.

Sociale rechtvaardigheid

Ontwerp productieprocessen en -operaties met een positieve invloed op alle mensen en natuurlijke systemen die worden beïnvloed door de creatie, het gebruik en de afdanking en hergebruik van je product.

 • Evalueer de sociale factoren in je waardeketen aan de hand van wereldwijd erkende systemen en audits door derde partijen.
 • Maak een positief verschil in het leven van werknemers en de lokale gemeenschap.

Cradle to Cradle Criteria

Voor elk niveau — Basic, Bronze, Silver, Gold en Platinum — zijn er criteria vastgelegd. De criteria zijn steeds veeleisender elk hoger niveau. Het laagst behaalde niveau bepaalt de gehele productscore.

material-health
 • Lijst alle grondstoffen van je product op in een Bill of Materials of BoM tabel.
 • Laat elke leverancier een verklaring ondertekenen dat er geen ongewenste chemicaliën toegevoegd zijn aan de grondstoffen.
material-utilization
 • Definieer elk generisch materiaal als een onderdeel van een biologische of technologische kringloop.
renewable-energy
 • Bereken het elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces.
 • Bereken de directe on-site CO2 emissies (scope 1) tijdens het productieproces.
water-stewardship
 • Toon aan dat er geen significante inbreuken op de lozingsvergunning zijn gepleegd tijdens de laatste twee jaar.
 • Identificeer de impact van je productiesite op het lokale watermilieu.
 • Stel een verklaring van waterbeheer op en pak de geïdentificeerde water gerelateerde impacten aan.
social-fairness
 • Beoordeel via zelfevaluatie de bescherming van de fundamentele rechten van de mens bij de eigen productie en de directe toeleveranciers.
 • Ontwikkel beheersprocedures om eventuele vastgestelde problemen aan te pakken.

material-health
 • Lijst alle grondstoffen van je product op in een Bill of Materials of BoM tabel.
 • Laat elke leverancier een verklaring ondertekenen dat er geen ongewenste chemicaliën toegevoegd zijn aan de grondstoffen.
 • Betrek je leverancier om minstens 75% van alle ingrediënten tot op chemisch niveau volledig in kaart te brengen. Laat deze ingrediënten analyseren op humane- en eco-toxiciteit. Producten die passen binnen een biologische kringloop (vb. cosmetica, zeep, detergent …) worden voor 100% geanalyseerd.
 • Ontwikkel een strategie om eventuele toxische chemicaliën te vervangen of te optimaliseren.
material-utilization
 • Bereken de kringloopscore op basis van het percentage recycleerbaar of composteerbaar materiaal en het aandeel gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal. De kringloopscore is ≥ 35.
renewable-energy
 • Bereken het elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces.
 • Bereken de directe on-site CO2 emissies (scope 1) tijdens het productieproces.
 • Ontwikkel een strategie voor het gebruik van hernieuwbare energie en de reductie van de CO2 impact.
water-stewardship
 • Toon aan dat er geen significante inbreuken op de lozingsvergunning zijn gepleegd tijdens de laatste twee jaar.
 • Identificeer de impact van je productiesite op het lokale watermilieu.
 • Stel een verklaring van waterbeheer op en pak de geïdentificeerde water gerelateerde impacten aan.
 • Voer een volledige water audit uit.
social-fairness
 • Beoordeel via zelfevaluatie de bescherming van de fundamentele rechten van de mens bij de eigen productie en de directe toeleveranciers.
 • Ontwikkel beheersprocedures om eventuele vastgestelde problemen aan te pakken.

material-health
 • Lijst alle grondstoffen van je product op in een Bill of Materials of BOM tabel.
 • Laat elke leverancier een verklaring ondertekenen dat er geen ongewenste chemicaliën toegevoegd zijn aan de grondstoffen.
 • Betrek je leverancier om minstens 95% van alle ingrediënten tot op chemisch niveau volledig in kaart te brengen. Laat deze ingrediënten analyseren op humane- en eco-toxiciteit. Producten die passen in de biologische kringloop (vb. cosmetica, zeep, detergent …) worden voor 100% geanalyseerd.
 • Ontwikkel een strategie om eventuele toxische chemicaliën te vervangen of te optimaliseren.
material-utilization
 • Bereken de kringloop score op basis van het percentage recycleerbaar of composteerbaar materiaal en het aandeel gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal. De kringloopscore is ≥ 50.
renewable-energy
 • Bereken het elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces.
 • Bereken de directe on-site CO2 emissies (scope 1) tijdens het productieproces.
 • Ontwikkel een strategie voor het gebruik van hernieuwbare energie en de reductie van de CO2 impact.
 • Gebruik ≥ 5% hernieuwbare elektriciteit of compenseer door middel van steun aan hernieuwbare energie projecten.
 • Compenseer ≥ 5% van de directe CO2 emissies.
water-stewardship
 • Toon aan dat er geen significante inbreuken op de lozingsvergunning zijn gepleegd tijdens de laatste twee jaar.
 • Identificeer de impact van je productiesite op het lokale watermilieu.
 • Stel een verklaring van waterbeheer op en pak de geïdentificeerde water gerelateerde impacten aan.
 • Voer een volledige water audit uit.
 • Breng alle proces chemicaliën in het effluent, gerelateerd aan het product, in kaart. Ontwikkel een positieve strategie om relevante water gerelateerde impacten in de keten te verbeteren (indien jouw productiefaciliteiten geen relevant effluent voortbrengen).
social-fairness
 • Beoordeel via zelfevaluatie de bescherming van de fundamentele rechten van de mens bij de eigen productie en de directe toeleveranciers.
 • Ontwikkel beheer procedures om eventuele vastgestelde problemen aan te pakken.
 • Voltooi minstens één van de volgende vereisten: Behaal een materiaal of probleem gerelateerd certificaat (vb. FSC, Fair Trade …) voor minimum 25% van de materialen van het product. OF Onderzoek de waardeketen op sociale problemen en ontwikkel een positieve impact strategie. OF Voer een sociaal project uit met een positieve impact op je werknemers, de gemeenschap of sociale aspecten in de product.

material-health
 • Lijst alle grondstoffen van je product op in een Bill of Materials of BOM tabel.
 • Laat elke leverancier een verklaring ondertekenen dat er geen ongewenste chemicaliën toegevoegd zijn aan de grondstoffen.
 • Betrek je leverancier 100% van alle ingrediënten tot op chemisch niveau volledig in kaart te brengen. Laat al deze ingrediënten analyseren op humane- en eco-toxiciteit.
 • Geen van de ingrediënten bevat toxische chemicaliën. Het product voldoet aan de C2C emissie standaard.
material-utilization
 • Bereken de kringloop score op basis van het percentage recycleerbaar of composteerbaar materiaal en het aandeel gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal. De kringloopscore is ≥ 65.
 • Voorzie een strategie voor het sluiten van de kringloop.
renewable-energy
 • Bereken het elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces.
 • Bereken de directe on-site CO2 emissies (scope 1) tijdens het productieproces.
 • Gebruik ≥ 50% hernieuwbare elektriciteit of compenseer door middel van steun aan hernieuwbare energie projecten.
 • Compenseer ≥ 50% van de directe CO2 emissies.
water-stewardship
 • Toon aan dat er geen significante inbreuken op de lozingsvergunning zijn gepleegd tijdens de laatste twee jaar.
 • Identificeer de impact van je productiesite op het lokale watermilieu.
 • Stel een verklaring van waterbeheer op en pak de geïdentificeerde water gerelateerde impacten aan.
 • Voer een volledige water audit uit.
 • Optimaliseer alle proces chemicaliën die in het effluent voorkomen. Toon vooruitgang aan op de ontwikkelde strategie om relevante water gerelateerde impacten te verbeteren (indien jouw productiefaciliteiten geen relevant effluent voortbrengen).
social-fairness
 • Beoordeel via zelfevaluatie de bescherming van de fundamentele rechten van de mens bij de eigen productie en de directe toeleveranciers.
 • Ontwikkel beheer procedures om eventuele vastgestelde problemen aan te pakken.
 • Voltooi minstens twee van de volgende vereisten: Behaal een materiaal of probleem gerelateerd certificaat (vb. FSC, Fair Trade …) voor minimum 25% van de materialen van het product. Onderzoek de waardeketen op sociale problemen en ontwikkel een positieve impact strategie. Voer een sociaal project uit met een positieve impact op je werknemers, de gemeenschap of sociale aspecten in de product.

material-health
 • Lijst alle grondstoffen van je product op in een Bill of Materials of BOM tabel.
 • Laat elke leverancier een verklaring ondertekenen dat er geen ongewenste chemicaliën toegevoegd zijn aan de grondstoffen.
 • Betrek je leverancier 100% van alle ingrediënten tot op chemisch niveau volledig in kaart te brengen. Laat al deze ingrediënten analyseren op humane- en eco-toxiciteit.
 • Geen van de ingrediënten bevat toxische chemicaliën. Het product voldoet aan de C2C emissie standaard.
 • Breng ook alle proces chemicaliën in kaart. Deze worden in geanalyseerd en zijn niet toxisch.
material-utilization
 • Bereken de kringloop score op basis van het percentage recycleerbaar of composteerbaar materiaal en het aandeel gerecycleerd of hernieuwbaar materiaal. De kringloopscore is 100.
 • Zorg dat de technische dan wel biologische kringloop gesloten wordt.
renewable-energy
 • Bereken het elektriciteitsverbruik tijdens het productieproces.
 • Bereken de directe on-site CO2 emissies (scope 1) tijdens het productieproces.
 • Gebruik >100% hernieuwbare elektriciteit of compenseer door middel van steun aan hernieuwbare energie projecten.
 • Compenseer >100% van de directe CO2 emissies (scope 1).
 • Bereken het indirect energieverbruik van je product en ontwikkel een optimalisatie strategie.
 • Compenseer of optimaliseer ≥5% van het indirect energieverbruik.
water-stewardship
 • Toon aan dat er geen significante inbreuken op de lozingsvergunning zijn gepleegd tijdens de laatste twee jaar.
 • Identificeer de impact van je productiesite op het lokale watermilieu.
 • Stel een verklaring van waterbeheer op en pak de geïdentificeerde water gerelateerde impacten aan.
 • Voer een volledige water audit uit.
 • Optimaliseer alle proces chemicaliën die in het effluent voorkomen. Toon vooruitgang aan op de ontwikkelde strategie om relevante water gerelateerde impacten te verbeteren (indien jouw productiefaciliteiten geen relevant effluent voortbrengen).
 • Het effluent van de productiesite voldoet aan de drinkwater kwaliteitsstandaarden.
social-fairness
 • Beoordeel via zelfevaluatie de bescherming van de fundamentele rechten van de mens bij de eigen productie en de directe toeleveranciers.
 • Ontwikkel beheer procedures om eventuele vastgestelde problemen aan te pakken.
 • Voltooi alle volgende vereisten: Behaal een materiaal of probleem gerelateerd certificaat (vb. FSC, Fair Trade …) voor minimum 25% van de materialen van het product. Onderzoek de waardeketen op sociale problemen en ontwikkel een positieve impact strategie. Voer een sociaal project uit met een positieve impact op je werknemers, de gemeenschap of sociale aspecten in de product.
 • Laat je productiesite verifiëren door een derde partij volgens een internationaal erkende sociale norm (vb. SA8000 standard of B-Corp).