Cradle to Cradle Certified®-certificering

Het Cradle to Cradle Certified®-productprogramma herdefinieert producten voor de toekomst. Het is eigendom van en ontwikkeld door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute en omvat de Cradle to Cradle Certified-productstandaard en het C2C Certified Material Health Certificate™.

De Cradle to Cradle Certified-productstandaard is ’s werelds meest ambitieuze en inzetbare standaard voor het ontwerpen en maken van producten die een gezonde, rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk maken.

De C2C Certified Material Health Certificate™-certificering is een op zichzelf staand certificaat dat wordt gegeven aan producten die enkel voldoen aan de materiaalgezondheidseisen van de Cradle to Cradle Certified-productstandaard.

Wat maakt een product duurzaam?

Om de Cradle to Cradle Certified-certificering te behalen, worden producten beoordeeld op hun prestaties in vijf duurzaamheidscategorieën:

De beoordeelde producten krijgen voor elke categorie een prestatieniveau: Brons, Zilver, Goud of Platina. De certificering van het volledige product wordt bepaald door het laagst behaalde prestatieniveau.

Prestatieniveaus

Het laagste niveau dat een product behaalt in één van de vijf categorieën bepaalt de totale score van het product.

Cradle to Cradle Certified Categorieën

Materialen veilig maken voor mens en milieu

De chemicaliën en materialen die in een product worden gebruikt, zijn zo geselecteerd dat ze prioriteit geven aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dat heeft een positief effect op de kwaliteit van de materialen die beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik en die in kringloop gebracht kunnen worden.

Een circulaire economie mogelijk maken door middel van regeneratieve producten en procesontwerp

Producten zijn ontworpen met het oog op het volgende gebruik en worden actief hergebruikt, herwerkt of gerecycled volgens hun beoogde kringlooptrajecten.

 

Schone lucht beschermen, hernieuwbare energie promoten en schadelijke uitstoot verminderen

De productie van producten heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, de voorziening van hernieuwbare energie en de uitstoot van broeikasgassen.

Proper water en gezonde bodems vrijwaren

Water en bodem worden behandeld als kostbare en gedeelde bronnen. Stroomgebieden en bodemecosystemen worden beschermd. Proper water en gezonde bodems zijn beschikbaar voor mensen en alle andere organismen.

Mensenrechten respecteren en bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving

Bedrijven zetten zich in om mensenrechten te handhaven en op een eerlijke manier zaken te doen.

 Leer meer over het certificeringsproces

Cradle to Cradle Certified®-certificering

Producten worden beoordeeld op hun prestaties in de vijf duurzaamheidscategorieën. Elke categorie krijgt een prestatieniveau: Brons, Zilver, Goud of Platina.

Het laagste niveau dat een product behaalt in één van de vijf categorieën bepaalt de totale score van het product.

In het voorbeeld heeft het product het Zilver-niveau behaald voor de categorieën Luchtkwaliteit & Klimaatbescherming en Water- & Bodembeheer. Het product krijgt dus de Cradle to Cradle Certified®-certificering op het Zilver-niveau.

Laat u inspireren door Cradle to Cradle Certified®-producten

Cradle to Cradle Certified®-productstandaard versie 4.0

De Cradle to Cradle Certified®-productstandaard versie 4.0 is de meest ambitieuze en bruikbare norm tot nu toe voor het ontwerpen en maken van producten die een gezonde, rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk maken.

Versie 4.0 van Cradle to Cradle Certified® werd gelanceerd in maart 2021. Het bevat nieuwe en verhoogde eisen in alle prestatiecategorieën, waaronder:

Lees meer over versie 4.0 (in het Engels).