Certificeringsproces

Komt mijn product in aanmerking voor Cradle to Cradle Certified®-certificering?

Materialen, subassemblages en eindproducten komen in aanmerking voor certificering.

De volgende producten komen niet in aanmerking:

 • Voedsel, dranken en andere producten die bedoeld zijn om te worden ingenomen.
 • Geneesmiddelen, waaronder producten en stoffen waarvoor claims van farmaceutische aard worden gemaakt.
 • Medische hulpmiddelen en producten waarvoor gespecialiseerde testen op vlak van bio-compatibiliteit vereist zijn die niet zijn opgenomen in de Cradle to Cradle Certified Material Health Assessment-methodologie.
 • Producten die levende, meercellige organismen zijn of bevatten.
 • Brandstoffen en andere producten bedoeld voor verbranding tijdens het gebruik.
 • Gebouwen.
 • Producten die in strijd zijn met de Cradle to Cradle-principes, waaronder wapens en tabak.

Lees dit document voor een volledig overzicht (in het Engels).

Wij evalueren uw product en productieproces

De C2C Platform-experten werken met u samen om de nodige informatie te verzamelen met betrekking tot:

 • De volledige chemische en materiaalsamenstelling van het product.
 • Het kringlooppotentieel van de verschillende componenten van het product.
 • Hernieuwbare energievoorziening en de uitstoot van broeikasgassen.
 • Water- en bodembeheer, bescherming en beschikbaarheid.
 • De toepassing van eerlijke en billijke handelspraktijken.

Meer informatie over de Cradle to Cradle Certified®-criteria

Wij werken samen met gespecialiseerde partners om de materiaalgezondheid van uw product te beoordelen. Gedurende dit proces blijven we het aanspreekpunt voor onze klanten en hun leveranciers.

We maken een certificeringsdossier op

C2C Platform stelt een ‘Assessment Summary Report’ op, dat we naar het Cradle to Cradle Products Innovation Institute sturen. Het Instituut beoordeelt het rapport op volledigheid en nauwkeurigheid.

U ontvangt het Cradle to Cradle Certified®-certificaat

Na een positieve beoordeling beslist het Cradle to Cradle Products Innovation Institute over de uiteindelijke certificering en het niveau van de certificering. Het Instituut geeft u ook toestemming om het Cradle to Cradle Certified®-keurmerk te gebruiken.

Het Instituut zal vervolgens met u samenwerken om het product op te nemen in de Cradle to Cradle Certified-productregister.

Wij helpen u om de C2C Certified®-certificering van uw product te integreren in uw marketing en communicatie

De Cradle to Cradle Certified®-productstandaard wordt wereldwijd erkend als een voorkeursproductstandaard voor verantwoorde aankoop.

Wij helpen u de C2C Certified-certificering en productscore in te passen in uw communicatie- en marketingstrategie.

Wij ondersteunen de verdere verbetering van uw producten.

De Cradle to Cradle Certified®-certificering is twee jaar geldig. Na het behalen van het certificaat kunnen wij u ondersteunen bij het verbeteren van uw product volgens het continu verbeteringsprincipe van de C2C Certified-productstandaard.

Vraag een vrijblijvende offerte aan